آمـوزشـگاه زبـان نــالِجدوره هـای آمـوزشی


دوره های آمادگی آزمون ها

این دوره ها شامل دوره های آموزشی برای شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس، تافل IBT، تافل PHD، تلیمو و کیس میباشد که بصورت خصوصی در این آموزشگاه برگزار میگردد.


دوره های تخصصی انگلیسی

این دوره ها شامل دوره های تخصصی شامل موارد مختلف مانند دوره تدریس زبان انگلیسی، بحث آزاد، مکاتبات انگلیسی و غیره  میباشد.


دوره های عمومی غیر انگلیسی

این دوره ها شامل دوره های آموزش های زبان های عربی، فرانسه، روسی و آلمانی میباشد که معمولاً به صورت خصوصی برگزار میگردد.


چرا آموزشگاه زبان نالج؟

 آموزشگاه زبان انگلیسی نالج جزو موسساتی زبانی در ایران می باشد که از سال 2010 همواره فعالیت داشته این آموزشگاه را  می توان به صورت قاطع تنها موسسه زبانی دانست که دارای افتخارات زیر می باشد.


دستاوردها

256

مجموع

187

فارغ تحصیل

2

در انتظار ثبت نام

67

در حال تحصیل