دوره های آموزشی آیلتس (IELTS)USA map

معرفی IELTS:

آزمون آیلتس (International English Language Testing System) معتبرترین آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است. این آزمون همه مهارت های انگلیسی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن ) را ارزیابی می کند و به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده کاربرد روزمره زبان در تحصیل ،کار و زندگی باشد. یکی از ویژگی های بارز این آزمون بخش شفاهی است که به صورت مصاحبه ای رو در رو با ممتحن بین المللی انجام می شود.

معرفی دوره های IELTS:

دوره های IELTS در آموزشگاه نالج در سه بخش Pre- IELTS, IELTS, Post-IELTS برگزار می گردد.

  • Pre-IELTS:

این بخش مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS می باشند ولی به علت ضعف زبانی هنوز نمی توانند در کلاس های آمادگی IELTS  شرکت نمایند. این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم های بخش Pre- IELTS  قرار می گیرند. این بخش علاوه بر تقویت توانش و مهارت های زبانی، به صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا میکند، و در واقع دارای اهداف دو گانه می باشد.


مختصات Pre-IELTS :

5 مقطع، 14 ترم

هر ترم 20 جلسه

مقطع پایه: 2 ترم

مقطع مبتدی: 4 ترم

مقطع پیش میانی: 4 ترم

مقطع میانی: 4 ترم

مقطع فوق میانی : 4 ترم

کتاب ها: در این بخش سری کتاب های بسیار کار آمد و شناخته شده New Headway، در کنار کتاب های Headway Academic Skills ، از همین سری استفاده می گردد.

  • IELTS Skills:

این بخش مخصوص کسانی است که توانایی زبانی شان نزدیک به سطح مورد نظر در آزمون می باشد و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء توانش های زبانی، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آزمون آشنا گردیده و مهارت های چهارگانه زبانی خود را با گرایش آزمون تقویت نمایند.


مختصات IELTS Skills:

4 دوره

هر دوره 10 جلسه با تمرکز بر یک مهارت  زبانی (Listening, Reading, Speaking and Writing) به صورت مستقل و آمادگی برای آزمون مربوطه

کتاب ها: Cambridge IELTS Exams 1-9 (Past Papers)

متقاضیان می توانند، بر حسب نیاز و یا توصیه کارشناسان آموزشی، دوره ها را به صورت متوالی و یا موازی طی نمایند.

بعد از اتمام دوره UI زبان آموزاندر آزمون mock شرکت می نمایند و بر اساس نمره کسب شده در کلاس های Bridge یا Skills شرکت می نمایند.

 


  •  Bridge Course:

تمرکز بر مهارت های زبانی و با گرایش آزمون IELTS

مختصات Bridge Course:

4 ترم، هر ترم 20 جلسه

کتاب ها: Complete IELTS (Band 5-6.5)


  • Post-IELTS :

 این بخش مخصوص کسانی است مهارت های زبانی لازم را کسب کرده اند و با آزمون در حد نیاز آشنا شده و به حد کافی تمرین کرده اند، ولی هنوز تا آزمون اصلی زمان دارند، و یا کسانیکه پس از طی دوره ها در آزمون اصلی شرکت کرده اند ولی هنوز اندکی فاصله با نمره مطلوب خود دارند. شرکت در این دوره علاوه بر اینکه سطح توانش زبانی متقاضیان را در سطحی بالاتر از نمره مورد نظر قرار می دهد، به زبان آموز اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کسب نمره مورد نظر می بخشد.

مختصات Post-IELTS:

4 ترم، هر ترم 20 جلسه

کتاب:  Complete IELTS (Band 6.5-7.5)

اهداف:

هدف اصلی دوره های IELTS آشنایی و آماده سازی هر چه بیشتر و دقیق تر متقاضیان شرکت در آزمون مربوطه در بازه زمانی کوتاه می باشد، به طوریکه هر متقاضی با هر دانش و توانش زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره مورد نظر برساند. مخاطبین دوره های IELTS  عمدتا” به شرح زیر می باشند:

متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران

مهاجرت کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان نظیر کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلیس

داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور

زبان آموزانی که می خواهند سطح ارتقای مهارت زبانی خود را با معیاری بین المللی بسنجند.

متخصصان رشته های مختلف که قصد دارند در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران شرکت کنند.

آدرس
مازندران، بابلسر،
خیابان پاسداران، داخل کوچه پاسدران 13

تماس بگیرید

88439 352 011

شبکه های اجتماعی

Telegram  
Instagram
Facebook
  Twiter