وبلاگ آموزشگاه ما


Magic brush

داستان ۲۲ آبان ۱۳۹۶

قلم‌موی سحرآمیز   ترجمه فارسی داستان:  رز عاشق نقاشی بود. او خیلی فقیر بود و هیچ خودکار و مدادی نداشت.   او با چوب روی ماسه نقاشی می‌کشید.   روزی از روزها پیرزنی رز را دید و گفت: «سلام! بیا این قلم‌مو و کاغذها رو بگیر. مال ...

ادامه