این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس


دورهای عمومی  غیر انگلیسی

زبان آلمانی
دوره آموزشی زبان آلمانی با استفاده از مجموعه آموزشي Studio d و در سه سطح مقدماتي، متوسطه و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان روسی

دوره آموزشی زبان روسی در سه سطح مقدماتي، ­متوسط و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان فرانسه

دوره آموزشی زبان فرانسه با استفاده از مجموعه آموزشي  Alter égo و در سه سطح مقدماتي، ­متوسط و فوق متوسط به صورت خصوصی برگزار مي‌شود.

زبان عربی
دوره آموزشی زبان عربی با استفاده از مجموعه آموزشی صدي الحيات و در سه سطح مقدماتي، متوسطه و پیشرفته به صورت خصوصی برگزار مي‌گردد.