آموزشگاه نالِج در نظر دارد جهت سهولت تحصیل برای اهالی روستاهایی که با شهر فاصله دارند و این فاصله برای اهالی سبب آن شده تا به علت هزینه و خطرات رفت‌وآمد تحصیلات خود را به‌سختی انجام دهند قدمی هرچند ناچیز بردارد؛ باشد که با همکاری شما قدمی در جهت سهولت آموزش‌وپرورش فرزندان این مرز و بوم برداشته باشیم.

موسسه نالِج ارائه خدمات زیر را متعهد می شود

 • ارائه سیستم آموزشی
 • ارائه بسته آموزشی شامل یک نسخه از کلیه آزمونهای میان ترم و پایان ترم ، کتب راهنمای تدریس و CD های مربوطه
 • ارائه Progress chart که کلیه واحدهای آموزشی به جهت هماهنگی ملزم به اجرای آن هستند.
 • برگزاری دوره تربیت مدرس با مجوز (OTA)Oxford Teacher’s Academy با هزینه متقاضی تاسیس شعبه
 • ارائه مشاوره های آموزشی، اداری، مالی، تبلیغاتی و رایانه ای به متقاضیان افتتاح شعبه و به واحدها در تمامی مراحل
 • ارائه یک نسخه از چگونگی پرداخت حقوق اساتید و پرسنل
 • اجازه استفاده از نام، طرح تابلوی نالِج در تبلیغات

شرایط اخذ نمایندگی

 • روستا مورد نظر می بایستی در روستایی که هنوز شعبه ای از نالِج در آن افتتاح نشده است واقع شده باشد.
 • تامین فضای آموزشی مناسب از لحاظ موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیز واحدها مطابق با استانداردهای آموزشگاه نالِج
 • واریز حق امتیاز اخذ نمایندگی نالِج در زمان امضاء قرارداد و پرداخت قدرالسهم موسسه در پایان هر ترم آموزشی طبق قرارداد

ویژگی ساختمان مورد نظر جهت تاسیس واحد

 • ساختمان مذکور مستقل، بر خیابان اصلی و در صورت استیجاری بودن قرارداد حداقل 3 ساله ساختمان به نام درخواست کننده به صورت اجاره نامه رسمی موجود باشد. (کپی آن می بایست در اختیار موسسه قرار گیرد)
 • ساختمان می بایست از لحاظ فضای آموزشی دارای حداقل 1 کلاس 12متری، با گنجایش 10 الی 12 دانش آموز و فضای اداری مناسب باشد (کانتر ثبت نام، اتاق اساتید، اتاق مدیر آموزش، نمازخانه و …)

مقررات کلی

تبصره: تنها اساتیدی که دوره TTC در آموزشگاه نالِج (دوره تربیت مدرس) را گذرانیده باشند و پس از تائید دفتر مرکزی اجازه تدریس خواهند داشت.

 • استفاده از طرح ، رنگ و آرم آموزشگاه نالِج در تابلوی ورودی بدون هر گونه پسوند ، پیشوند و نام مستعار.
 • پرداخت حق الزحمه اساتید و پرسنل مطابق با استانداردهای آموزشگاه نالِج

تجهیزات

 • کلیه  کلاس ها می بایستی از یک میز و صندلی استاد و دانشجو، وایت برد، تخته پاک کن و سیستم آموزشی آموزشگاه نالِج برخوردار باشند.
 • یک خط تلفن مستقل جهت اتصال با دفتر مرکزی
 • استفاده از قبوض ارائه شده توسط آموزشگاه نالِج برای کلیه ثبت نام ها و تعیین سطح ها.

تذکر: تائید استاندارد بودن تجهیزات بر عهده نالِج است.

لطفاً جهت اخذ نمایندگی آموزشگاه نالِج در روستاهای فاقد نمایندگی، فرم زیر را تکمیل نموده و یا با شماره تلفن 88439 352 011 ساختمان مرکزی نالج، دپارتمان اعطای نمایندگی تماس بگیرید.

تذکر: رزومه کاری و مشخصات روستای خود را قسمت توضیحات به صورت کامل وارد نمایید.