دوره زبان روسی

هدف دوره

آموزش مهارت‌های چهارگانه زبان روسی (خواندن، نوشتن، شنيدار و گفتار) با تأكيد ويژه بر مكالمه هدف اصلی این دوره است.

 محتوا و سرفصل‌های دوره

دوره آموزشی زبان روسی با استفاده از مجموعه آموزشی راه روسیه و منابع تکمیلی دیگر در سه سطح مقدماتي، متوسطه و پیشرفته برگزار مي‌گردد.

آدرس
مازندران، بابلسر،
خیابان پاسداران، داخل کوچه پاسدران 13

تماس بگیرید

88439 352 011

شبکه های اجتماعی

Telegram  
Instagram
Facebook
  Twiter