جذب مدرس علمی

جذب مدرس علمی دروس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

آموزشگاه نالج برای تکمیل کادر تدریس خود در شهرستان بابلسر به تعدادی مدرس علمی سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در دروس ریاضی، علوم، زیست با تجربه تدریس نیازمند است، قبل از پر کردن ثبت نام شرایط جذب را به طور کامل مطالعه نمایید.

توجه: در قسمت توضیحات رزومه کاری و تحصیلی خود را وارد نمایید.

شرایط جذب:

  • حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مربوطه و حداقل 2 سال سابقه تدریس در مدارس و یا آموزشگاه های علمی