این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

جذب مدرس زبان خارجه

جذب مدرس زبان خارجه

آموزشگاه زبان انگلیسی نالج برای تکمیل کادر فنی خود در شهرستان بابلسر به تعدادی مدرس زبان نیازمند است؛ قبل از پر کردن ثبت نام شرایط جذب را به طور کامل مطالعه نمایید.
توجه: در قسمت توضیحات رزومه کاری و تحصیلی خود را وارد نمایید.

شرایط جذب:

  • سوپر وایزر: حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد گرایش زبان و حداقل 5 سال سابقه تدریس
  • مدرس:  حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی گرایش زبان با حداقل 1 سال سابقه تدریس

  • مدرس سایر زبان های خارجه: حداقل دانشجو ترم 5 مقطع تحصیلی کارشناسی گرایش زبان خارجه مربوطه و یا حداقل یک سال سابقه تدریس در آن زبان خارجه