دوره های آموزشی کودکان

هدف دوره

هدف این دوره آموزش مهارت­ هاي چهارگانه زبان در سطوح مبتدي، مقدماتي و متوسط برای دانش ­آموزان مقطع دبستان و راهنمايي است. فراگیران بعد از گذراندن موفقيت ­آميز آخرين سطح دوره و بر اساس نتيجه آزمون جامع کتبي و شفاهي پايان دوره، وارد يکي از سطوح دوره آموزشي نوجوانان یا بزرگسالان مي‏ شوند.

 محتوا و سرفصل هاي دوره 

مجموعه آموزشی مورد استفاده برای دوره زبان انگليسي کودکان کتاب­ های First Friends و Family and Friends  و کتاب­ های تکمیلی آنها از جمله کتاب­ های داستان مي‏ باشد. اين مجموعه یکی از جدیدترین کتاب­ های آموزشی ویژه کودکان با لهجه امريکايي است و فضای آموزشی مفرح و حرفه ­ای آن باعث ایجاد انگيزه و شادي در کودکان براي يادگيري زبان انگليسي مي­ شود. مجموعه حاضر آموزش مهارت­ های چهارگانه گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن را بطور همزمان دنبال کرده و بشکل حرفه ­ای به توسعه واژگان، آموزش غیر مستقیم گرامر و تلفظ می­ پردازد.

 

طول دوره زبان انگلیسی کودکان شامل 15 ترم سه ماهه است و بر اساس جدول زیر برگزار مي‏ گردد:

SUPPLEMENTARY READING

TEXTBOOK

LEVEL

TERM

Family and Friends Readers

Family and Friends 6 Unit 7-12

EK 15

15

Family and Friends Readers

Family and Friends 6 Unit 1-6

EK 14

14

Family and Friends Readers

Family and Friends 5 Unit 7-12

EK 13

13

Family and Friends Readers

Family and Friends 5 Unit 1-6

EK 12

12

Family and Friends Readers

Family and Friends 4 Unit 8-14

EK 11

11

Family and Friends Readers

Family and Friends 4 Unit 1-7

EK 10

10

Family and Friends Readers

Family and Friends 3 Unit 8-14

EK 9

9

Family and Friends Readers

Family and Friends 3 Unit 1-7

EK 8

8

Family and Friends Readers

Family and Friends 2 Unit 8-14

EK 7

7

Family and Friends Readers

Family and Friends 2 Unit 1-7

EK 6

6

Family and Friends Readers

Family and Friends 1 Unit 8-14

EK 5

5

Family and Friends Readers

Family and Friends 1 Unit 1-7

EK 4

4

--

First Friends 3

EK 3

3

--

First Friends 2

EK 2

2

--

First Friends 1

EK 1

1